top of page

Simply Cloth Pro

Simply Cloth Pro là một tiện ích bổ trợ dành cho những người làm việc với vải trong Blender. Với tiện ích này, bạn có thể tạo ra các form vải nhanh hơn và dễ dàng hơn trước đây. Bạn không cần phải có nhiều kiến thức trước về các thiết lập vật lý vải! Bạn chỉ cần chọn một số cài đặt mẫu và nhanh chóng điều chỉnh chúng theo nhu cầu của mình. Tất nhiên, kiến thức cơ bản về Blender sẽ hữu ích.

Want to read more?

Subscribe to dart-poly.com to keep reading this exclusive post.

Recent Posts

See All
bottom of page