top of page

Sculpt-Paint Wheel

Sculpt-Paint Wheel là một add-on rất hữu ích cho việc sculpt trong Blender. Add-on này cung cấp cho người dùng một giao diện vùng nhìn đẹp mắt và tổ chức các tính năng của sculpting vào một phím tắt duy nhất, giúp tăng tốc quá trình làm việc.

Want to read more?

Subscribe to dart-poly.com to keep reading this exclusive post.

Recent Posts

See All
bottom of page