top of page

Node Preview

Updated: 6 days ago

Addon này hiển thị hình ảnh xem trước được render phía trên các Node shader.


Đối với mỗi node, một hình ảnh xem trước được hiển thị phía trên, khi chỉnh sửa, tất cả các nút liên quan sẽ được cập nhật tự động. Các hình ảnh xem trước được tạo ra trong quá trình nền để giữ giao diện của Blender luôn mượt mà và đáp ứng mọi yêu cầu về vật liệu. Không có thay đổi nào được thực hiện vào tệp .blend, không cần addon vẫn có thể mở Scene của bạn mà không gặp vấn đề

Want to read more?

Subscribe to dart-poly.com to keep reading this exclusive post.

Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page