top of page

Decalmachine

Updated: Oct 17, 2023

Decal Machine là một tiện ích mở rộng đáng giá cho Blender, cho phép tạo chi tiết trên bề mặt thông qua việc sử dụng các Decal dạng lưới, mà không cần tạo thêm các lưới bổ sung trên bề mặt và không yêu cầu sử dụng UV. Điều này mang lại sự thuận tiện trong quá trình lên Concept hard surface.

Want to read more?

Subscribe to dart-poly.com to keep reading this exclusive post.

Tags:

Recent Posts

See All

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page