top of page

Bystedts Cloth Builder

Với Addon này, bạn có thể mô phỏng và điều chỉnh vải trong quá trình mô phỏng. Đây là một công cụ hữu ích để tạo ra các hiệu ứng động và mô phỏng vải dễ dàng hơn trong Blender. Download add-on miễn phí : Link


Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page