top of page

Blender – Lighter Addon

Lighter là một add-on cho Blender, được tạo ra đặc biệt để hỗ trợ những người không thành thạo trong việc tạo và điều chỉnh ánh sáng trong Blender. Điều này giúp cho việc tạo ra các bố cục ánh sáng đẹp cho các mô hình của bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thay vì phải mất thời gian và công sức để thử nghiệm từng cài đặt ánh sáng một cách thủ công, Lighter cho phép bạn tạo ra các bố cục ánh sáng ấn tượng chỉ trong vài phút. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng, đồng thời tạo ra kết quả chất lượng một cách dễ dàng hơn.


Want to read more?

Subscribe to dart-poly.com to keep reading this exclusive post.

Recent Posts

See All

Comentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page