top of page

Profiler Blender Add-on

Một trong những add-on rất hữu ích cho kiến trúc, đặc biệt là những bạn dựng hình theo trường phái cổ điển, dùng phào chỉ nhiều. Phần mở rộng đơn giản này cho phép bạn tạo ra các hình dạng profile đẹp mắt chỉ trong vài cú nhấp chuột và bạn sẽ có một loạt các tùy chọn để chỉnh sửa nó theo ý muốn. Bạn sẽ có hơn 70 profile độc đáo với các tùy chọn điều chỉnh sau cho mỗi profile, và nhiều tuỳ chọn khác nữa.

Want to read more?

Subscribe to dart-poly.com to keep reading this exclusive post.

Recent Posts

See All
bottom of page