top of page

POLOCY

CHÍNH SÁCH NGƯỜI DÙNG

 
  • Chính sách bảo mật thông tin:

Trang web cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ. Trang web không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người dùng. Nếu người dùng muốn rời khỏi trang web, họ có quyền yêu cầu trang web xóa thông tin của họ khỏi hệ thống.

  • Chính sách về bản quyền:

Trang web tôn trọng bản quyền của người khác và không cho phép người dùng tải lên hoặc chia sẻ các nội dung vi phạm bản quyền. Trang web sẽ hỗ trợ các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi bản quyền của họ.

  • Chính sách về sử dụng dịch vụ:

Người dùng cần tuân thủ các quy định và điều kiện sử dụng của trang web. Trang web có quyền chấm dứt tài khoản của người dùng nếu họ vi phạm các quy định và điều kiện sử dụng.

  • Chính sách về thanh toán và hoàn tiền:

Trang web cung cấp thông tin rõ ràng về các khoản thanh toán và hoàn tiền cho người dùng trong trường hợp người học chưa tham gia học bất cứ buổi nào hoặc khoá học không thể diễn ra đúng thời hạn. Trang web tiếp nhận yêu cầu hoàn tiền và xử lý chúng trong thời gian 3 ngày kể từ ngày được yêu cầu.

  • Chính sách về phản hồi và hỗ trợ khách hàng:

Trang web cung cấp các kênh liên lạc để người dùng có thể liên hệ và nhận hỗ trợ. Trang web tiếp nhận và xử lý các phản hồi từ người dùng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Những chính sách này sẽ được tuân thủ một cách nghiêm ngặt để đảm bảo sự hài lòng của người dùng và tôn trọng quyền lợi của các bên liên quan.

bottom of page